1084. Poselství Boha Otce ze dne 21. března 2013.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JAK DÁT SVŮJ DŮM DO POŘÁDKU


(Toto Slovo přišlo jako odpověď na vyptávání Boha, co znamená "dát svůj dům do pořádku". Obdržela jsem mnoho e-mailů s tímto dotazem a chtěla jsem na to dostat jeho odpověď, spíš než jen říct, co jsem si o tom myslela).

Moji lidé, aby došlo k tomu, že si dáte vaše domy do pořádku, musíte podrobit každé své rozhodování Mně nebo mému svatému Slovu. Být v pořádku znamená jít po mých cestách, činit mou vůli a poslouchat má Přikázání.

Mnozí z vás jste šli svými vlastními cestami a po celé své životy jste činili jen svou vlastní vůli. To nebyla má cesta pro vás, ale vaše tvrdohlavost a vzpoura, se kterou jste odmítli naslouchat mému hlasu, nebo poslechnout, co bylo správné.

Následovně, mnozí z vás žijí své životy naplněné bolestí a trýzní, a divíte se proč. Mnohé dveře, otevřené nepříteli ve vaší vzpouře, vás tam přivedlo.

Pokud budete věnovat pozornost mému hlasu a odvrátíte se od těchto věcí, odvedu vás jinam. Pomohu vám dát váš dům do pořádku, jaký se líbí mému zraku. Mnozí z vás mají ještě udělat hodně práce, ale někteří z vás, kteří šli po mých cestách mnoho let, mají jen málo napravovat, aby byli v mých očích v pořádku.

Nepřítel ustanovil nezákonné pravomoci nad některými z vás ve vašich vlastních domovech a Já chci, abyste to dali do pořádku. Není to mé přání, abyste byli v nekorektní situaci ve svých domácnostech. Jak Mě můžete poslouchat, je-li tomu tak?

V nadcházejících časech otřesu mnoha národy. Domácnosti, které nejsou v pořádku, nemohou takové protřepání přežít. Musíte dát svůj dům do pořádku, zatímco je ještě čas.

Miluji vás mé děti, nechci, abyste se báli toho, co přichází. Pojďte blíž ke Mně a dovolte Mi vás chránit pod mými mocnými křídly. Budete v bezpečí, budete-li bydlet v mém stínu.

Bůh Otec


Ž 78, 8: a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení, pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.

Př 1, 23: Obraťte se, když vám domlouvám. Hle, nechám na vás proudit svého ducha, uvedu vám ve známost svá slova.

Ž 91, 1: Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
zpět