1089. Poselství Boha Otce ze dne 21. února 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ČAS SKLIZNĚ


(Včera, když jsem se připravovala na svůj den, Pán ke mně promluvil. Prostě řekl: "Přišel čas sklizně").

Mé děti, přišel čas sklizně. Nyní jděte, a řekněte o Mně ostatním. Přineste jim mé Slovo. Modlete se za ztracené. Pozvedávejte ke Mně své milované ztracené každý den.

Čas světa je skoro u konce. Vrátím se brzy. Jste připravené? Jste připravené opustit Zemi a žít se Mnou navždy ve vašem nebeském domově? Skončily jste všechno, k čemu jsem vás na Zem povolal?

Bůh Otec


Mt 9, 37-38
37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo.
38: Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!"

Mt 13, 30: Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.

Mt 13, 39: Nepřítel, který jej nasel, je ďábel. Žeň je skonání věku a ženci jsou andělé.

Zj 14, 14-16
14: A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako Syn člověka, na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp.
15: Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.
16: A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.
zpět