1092. Poselství Matky Spásy ze dne 20. května 2004.

Nástroj: Louise Starr Tomkiel (USA).


VAŠE DUŠE, VÁŠ VĚČNÝ ŽIVOT JE V SÁZCE!


(Louisa začala přijímat toto poselství naší Nebeské Paní, když prosila Ježíše: "Ježíši, pokryj nás, prosíme, tvou nejvzácnější Krví").


Hříchy mých dětí jsou dnes těžší než v jiných časech historie a každým dnem se stále zvětšují.

Není dost modliteb! Lidé jsou příliš pohlcováni sami sebou a činností světa a už nemyslí na Boha, dokonce ani na okamžik. Láska téměř vymizela ze srdcí celého lidstva! Lidé jsou chladní a vypočítaví, mimořádně soustředění na sebe samotné. Každé slovo, které vychází z úst Boha je ignorováno! Každý hřích se šíří bezuzdným způsobem, zatímco každé Přikázání je porušováno. Zlí lidé vás přesvědčili, že není žádný Bůh a vy jste jim hloupě uvěřili. Vaše duše, váš věčný život JE V SÁZCE! Já, vaše Nebeská Matka, která vás učila ve Fatimě, k vám znovu mluvím prostřednictvím mých současných poslů.

Modlete se! Modlete se! Modlete se! Zasvěťte sebe a vaše rodiny mému Synu, našemu Bohu, drahému svatému Josefovi a Mně. Pomůžeme vám! My vás milujeme! Modlete se! Modlete se růženec! Pomozte mi přemoci Satana.

Brzy bude z nebe padat oheň a Boží spravedlnost bude zakoušena po celém světě. Rusko s Čínou brzy zaútočí. Žádná země nebude v bezpečí. Mnoho zemí bude zničeno. Uvidíte a zakusíte mnoho utrpení.

Tito zlí lidé hladoví po totální kontrole světa! Dým, oheň a hlad budou všude. Ovládnutí světa satanskými mocnostmi je bezprostřední! Dnes žijete v míru, ale mnoho lidí žije ve světě hrozné kontroly a strašných obav. Bomby vybuchují v mnoha zemích a brzy, moji drazí, budou vybuchovat v těch vašich.

Stejně jako Slunce se ve Fatimě ztrácelo a znovu přicházelo k Zemi, mnozí lidé byli bojácní a mnoho se jich obrátilo. Dnes je tento zázrak a toto znamení zcela zapomenuto. V této dnešní epoše hříchu, nebe posílá mnoho slov a sochy pláčou lidskými slzami, lidskou krví. Přesto se většina mých dětí odvrací v nedůvěřivosti.

Rakety a nebeská tělesa budou burácet napříč oblohou. Některé se jen lehce dotknou Země, jiné vstoupí do střetu mezi sebou nebo se Zemí. Tato velká katastrofa se brzy stane. Nikdo nemůže zastavit ruku Boha. Nikdo!

Vy jste nás nevyslyšeli. Vy jste odmítli poslechnout! Sliby Boha se uskuteční. Jeho spravedlivá Boží ruka dopadne na lidi, kteří se rozhodli vytvořit svět bez Boha!

Země se bude třást a exploze budou mít prvořadý dopad. Strach pohltí mnoho srdcí, zatímco jiná se budou rouhat svému Bohu.

Ano, jste na pokraji velkého probuzení. Bůh a Satan v největší bitvě všech časů. Až se brány nebeské vinice zavřou, žádná modlitba, žádná pokorná prosba, nebude je moci znovu otevřít.

Přijďte do čekajícího a milujícího srdce vaší Matky. Dovolte mi, abych vás ochraňovala před vaším nepřítelem. Pozorně nám naslouchejte a buďte poslušní všech plánů, které vám dal náš Otec, neboť jsou pro věčnou spásu vaší vlastní nesmrtelné duše. Modlete se! Zasvěťte se! Milujte! Obraťte se! To by mohl být váš den k záchraně vaší duše, nebo k její ztrátě navěky věků.

Matka Maria
zpět