1098. Poselství Ježíše ze dne 20. září 2011.

Nástroj: Jennifer (USA).


VÁŠ KŘÍŽ MUSÍ BÝT PŘIJAT S LÁSKOU A POKOROU


Mé dítě,

přichází zima. Až bude foukat zimní vítr, budete svědky zamrznutí trhů na celém světě. Každá duše vskutku uvidí tu pošetilost, která podmiňuje dnešní volbu člověka. Já budu cestou, jíž se dostaví skutečná změna a jediný způsob, kterým lidská srdce budou moci být obnovena, bude ten, že se obrátí k mému milosrdenství, neboť Já jsem Ježíš.

Mé děti, žijte svůj život pro věčnost. Žijte jej v Pravdě, abyste mohli žít ve věčném štěstí. To, o co se staráte tady na zemi, nemá ekvivalent v nebi, neboť vaše starost spočívá nejen v žití mých Přikázání, ale i v jejich obraně, což patří k sobě. Nemůže být jedno bez druhého. Jediným způsobem, jímž vaši bratři a sestry se stali svatými v nebi, byl ten, že hledali, aby se jimi stali i na zemi. Váš kříž musí být přijat s láskou a pokorou.

Pojďte, děti, neboť Já vám ukážu cestu. Žijte poselství evangelia, neboť můj čas na této zemi byl detailní plán, jejž máte následovat ve svých činech.

Teď jděte vpřed, neboť Já jsem Ježíš, váš skutečný Pastýř a volám vás, mé děti, v tomto období velkého milosrdenství, jež vylévám na můj lid, neboť mé milosrdenství a má spravedlnost zvítězí.

Amen.
zpět