1099. Poselství Ježíše ze dne 1. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DEZINFORMACE


Modlila jsem se toto sobotní ráno, když mi Pán odhalil plán B, který byl realizován nepřáteli našeho prezidenta (podle plánu A měl být odvolán z úřadu).

Bylo mi ukázáno, že plán B spočívá v podávání mylných informací prezidentu prostřednictvím jemu blízkých, vysoce postavených nepřátel, aby je použil, mluvil o nich a na jejich základě provedl rozhodnutí a vypadal jako úplný hlupák. TOTO bylo důvodem, že se prezident Trump zdál, že se nestará o problém s koronavirem. Nebylo to tak, že by o něj nedbal, ale že mu byly předkládány lži, aby vypadal, že se o něj nestará.

Také mi v mém duchu bylo ukázáno ve vizi o našem prezidentu, že byl chycen do zmatku. Chaos byl vytvořen nepřítelem a lidmi, kteří s ním spolupracují proti prezidentovi. Pán mi ukázal, že jejich plány dosáhly nové a velmi nebezpečné úrovně temnoty, a že se proti nim musíme modlit.

Mé děti, nepřítel je velmi aktivní ve vládě Ameriky a pracuje, aby získal kontrolu nad vámi, nad lidem.

Chci, abyste se proti tomu modlili, a modlili se, aby má vůle – a pouze má vůle byla vykonána v tomto národě.

Ježíš


2Tim 3, 1-5
1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.
2: Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní,
3: bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému,
4: zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha,
5: budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.
zpět