1100. Poselství Boha Otce ze dne 4. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VŠE, CO JSEM NAŘÍDIL


Mé děti, nebojte se věcí, které vidíte, nebo toho, co slyšíte, že přichází, neboť Já jsem s vámi kamkoli jdete. Držím vás v dlani mé velké ruky.

Vše, co jsem nařídil pro tyto časy, bylo zamýšleno, abych přivedl duše do mého království. Epidemie, války, hladomory, vše, co se stane, zvětší úrodu duší.

Nezapomeňte povědět lidem o mé velké lásce k nim. Řekněte jim o mém daru spásy, který je dán zadarmo všem mužům, ženám a dětem, kteří chtějí žít se Mnou v nebi. Země se brzy stane vskutku děsivé místo, až nepřítel se bude snažit odstranit vše, co je ode Mne ze světa, který znáte. Pokusí se odstranit také vás.

Buďte si jisti, že na vás dávám pozor a že jsem velmi dobře schopen ochránit a střežit vše, co je moje.

Bůh Otec


Mt 10, 27-29
27: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.
28: A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Joel 4, 12-14
12: Ať se pronárody probudí a přitáhnou do Doliny Jóšafatu, zasednu tam a budu soudit všechny pronárody vůkol.
13: Chopte se srpu, již dozrála žeň, pojďte, šlapejte, lis je už plný, kádě přetékají. Jejich zlovůle je velká.
14: Davy a davy jsou v Dolině rozhodnutí a den Hospodinův v Dolině rozhodnutí je blízko.

Ž 121, 8: Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Ž 32, 8: Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.
zpět