1112. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2011.

Nástroj: Marie (Francie).


VELKÁ OČISTA JE NA CESTĚ


Má drahá. Pojď ke Mně, pojď a nechej se milovat tvým Bohem. Neopouštěj Mě ani na okamžik, zůstaň v mé přítomnosti. S tebou je všechno snazší.

Nebuď zaměstnána všemi těmi pozemskými starostmi, víš dobře, že Velká očista je na cestě. Budete trpět velkými pozemskými převraty, už to začalo. Víš, už vůbec vám neříkají všechno, co se děje….!

Má maličká, běž si vyzvednout své úspory, potom bude příliš pozdě. Jen Mi důvěřuj a modli se, nabídni Mi všechna svoje trápení a poznáš moje zázraky.

Francie bude napadena nepřítelem.

Mé dítě, zkontroluj si své zásoby, abys nebyla překvapena v čase, který přichází. Ano, hrůza přichází na zem; válka, pohromy, zemětřesení, sopky, strašné vichry a oheň. Mé dítě, neměj strach to napsat, je to skutečně pravda, co vás čeká.

Varování přichází…. Bude vysvobozením pro mé drahé věrné ovečky. Podržte si důvěru ve Mne a modlete se, vaše velká odměna vás očekává se Mnou v nebi, vaše štěstí u Mne bude nesmírné.

Potrestám jen zlé, kteří budou muset vytrpět strašné zkoušky, aby padli na kolena a žádali o odpuštění a zachránili svoji duši.

Mé dítě, Já tě miluji, důvěřuj Mi.

Ježíš, Král lásky. Amen!
Publikováno v Sourire de Marie n° 390, novembre 2011.

zpět