1114. Poselství Ježíše ze dne 18. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘIPRAVTE SVÉ SRDCE K POCHOPENÍ


Míchala jsem něco v kuchyni a povídala si s Pánem o koronaviru. Nyní z toho nejsem zneklidněná, ale udělala jsem, o čem z mé strany věřím, že to jsou moudré kroky, abych se ochránila. Když jsem se modlila, Pán promluvil velmi jasně a řekl: POZORUJ A UČ SE. Pochopila jsem, že tato epidemie je jakousi generální zkouškou na něco jiného, co přichází. Musíme se poučit z toho, co vidíme, jako odpověď na to, co se děje, abychom byli připraveni pro ostatní.

Mé děti, (jeho hlas byl neuvěřitelně smutný!) musíte se dát do práce, abyste pochopily, co přichází do vašeho světa. I když jsem k vám o tom mluvil už vícekrát, nyní je to opravdu u vás a mnoho bude záviset na vaší připravenosti.

Pozorujte a učte se z toho, co nyní vidíte před vámi. (Bylo mi ukázáno, že tím rozumí nejen infekci koronavirem, ale co je důležitější, jak na ni reagují obyčejní lidé – jak rychle zpanikaří a ovládne je poblázněnost, jsou-li tváří v tvář krizím, a ukázal mi, že v budoucnosti k této reakci dojde nejen tady, ve Spojených státech). Chci, abyste nebyly zaskočeny, jak jsem vás už předem varoval v mém Slovu a skrze mé proroky.

Ten čas je u vás, kdy celé mé Slovo bude naplněno.

Ježíš


Př 2, 2-6
2: abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti,
3: jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost,
4: budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech,
5: tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a dojdeš k poznání Boha.
6: Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.

Mt 5, 18: Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
zpět