1119. Poselství Ježíše ze dne 23. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DŮVĚŘUJETE MI?


Mé děti, musíte se rozhodnout.

Důvěřujete Mi, že vás ochráním, nebo ne? Řekl jsem vám v mém svatém Slovu, že nerozhodný člověk neobdrží ode Mne nic.

Nectíte Mě svým strachem, když jsem vám slíbil v mém svatém Slovu, že vás ochráním.

Pokud chcete věřit, tak věřte, a věřte pevně, abych mohl vidět vaši důvěru ve Mne. Nezklamu vás.

Ježíš


Jak 1, 2-8
2: Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.
3: Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
4: A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků.
5: Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
6: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.
7: Ať si takový člověk nemyslí, že od Pána něco dostane;
8: je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí.

zpět