1122. Poselství Ježíše ze dne 27. března 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÁTE PRÁCI


Mé děti, je tolik práce, kterou zbývá udělat v tomto čase konce pro mé království a Já chci, abyste vzaly svůj kříž a přidaly se. Jestli každé z mých dětí udělá, jak je volám, aby dělaly, bude to stačit, aby dosáhly k těm, kteří ještě ve Mne nevěří.

Řekl jsem vám, že tato generace uvidí naplnění celého mého svatého Božího Slova a vy musíte připravit své srdce. Pocítíte trochu smutku, až uvidíte, jak mizí víc a víc světa, jak jej znáte, ale Já vás očekávám ve vašem budoucím domově, na daleko lepším místě.

Radujte se – brzy vy a všechny mé děti budou tady se Mnou.

Ježíš


Lk 9, 23-25
23: Všem pak řekl: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.
24: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej.
25: Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?

Iz 45, 9-10
9: Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" a tvůj výrobek: "On nemá ruce"?
10: Běda tomu, kdo by řekl otci: "Cos to zplodil?" Nebo ženě: "Cos to porodila?"

Mt 24, 33-34
33: Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.
34: Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.
zpět