1128. Poselství Ježíše ze dne 6. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BUDETE-LI MĚ HLEDAT


Mé děti, doba, v níž žijete, se nepodobá žádné jiné před ní. Budete potřebovat mou moudrost, až půjdete skrze ni. Chci, abyste hledaly mou tvář pravidelně, každý den.

Chci, abyste Mě nepřetržitě hledaly, abych vás mohl vést a řídit skrze to, čemu nyní čelíte.

Budete-li v tom (vaše situace) hledat Mě a mou vůli, všechno půjde dobře.

Ježíš


Mt 7, 21: Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Ef 6, 6: Nejen naoko, abyste se zalíbili lidem, ale jako služebníci Kristovi, kteří rádi plní Boží vůli.

Mk 3, 35: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka.

Jan 4, 34: Ježíš jim řekl: "Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo".
zpět