1130. Poselství Ježíše ze dne 16. března 2020.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


ANTIKRISTOVA TOUHA PO MOCI JE NEUTIŠITELNÁ


Moje děti, přijde čas, kdy se budete moci dostat k potravinám jen velmi omezeně, nebo jen za přísných podmínek. Svět bude připraven na značku šelmy, neboť antikrist může vystoupit jen tehdy, až lidstvo bude nosit jeho pečeť (na své pravé ruce nebo na čele). Jen tak může začít svou vládu potom, co svůj lid donutí padnout na kolena. Nikoho nebudou zvýhodňovat, neboť je psáno:

"A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy.
To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest"
[Zj 13, 16-18].

Současný stav se bude postupně rozšiřovat. Antikrist, skřípaje zuby, chce vystoupit, neboť jeho touha po moci je neutišitelná. Lidstvo je téměř připraveno k přijetí jeho osoby. Lidé, v zájmu svého bezpečí, se dobrovolně skloní před jeho novým režimem, před novým světovým náboženstvím, aby si tak zachránili svůj život.

Před tím, než se veřejně ukáže, Já zakročím prostřednictvím Velkého Varování, které přijde, až chaos dosáhne vrcholu. Blížíte se k této světové události, která antikrista na krátký čas zadrží.

Cílem Velkého Varování je obrácení lidstva a zkrácení Satanovy vlády. Modlete se a pozorujte znamení! Proroctví se završí před vašima očima.

Ježíš

Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.
zpět