1133. Poselství Ježíše ze dne 9. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NEÚČINNÉ PROSTŘEDKY


Národy, které Mi neustále vzdorovaly, poznají nyní velmi těžké časy. Čelní představitelé, kteří šli ve vzdoru proti Mně, se vyčerpají hledáním neúčinných prostředků (k řešení různých situací, kterým budou čelit). V tom čase začnu pozvedat vůdce, kteří jdou po mých cestách.

Jiný vůdce se brzy objeví na světové scéně a bude se zdát, že je držitelem všech odpovědí, ale jeho úmysl je jen zlo a zkáza.

Ježíš


2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

2Pa 7, 14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

2Thes 2, 2-4
2: abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.
zpět