1138. Poselství Boha Otce ze dne 15. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁRODY, KTERÉ SE MI VZEPŘELY


Mé děti, řekl jsem vám – musíte připravit své srdce, protože spatříte mnoho smrti, a nyní to začíná.

V tom, co přichází, budu soudit všechny národy a smrt se bude vyskytovat ve velkém množství v národech, které se Mi vzepřely, které se odvrátily od mých cest a mého Slova.

Ty, které se Mi postavily na odpor, uvidí velký soud.

Přeji si, abyste se modlily za ty, kdo Mě ještě neznají, abych mohl zachránit jejich duše, které by nevstoupily do věčnosti beze Mne.

Bůh Otec


2Kor 5, 10: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

1Petr 4, 17: Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

2Pa 7, 14: A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě
a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.

Ž 23, 4: I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
zpět