1139. Poselství Ježíše ze dne 16. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BLÍŽ KE MNĚ


Někdy budete cítit, jak se přitahuji blíž k vám. Je důležité, abyste rozpoznali tyto chvíle a začali trávit více času se Mnou.

Pokaždé, když se k vám přibližuji, je to proto, že vidím hrbol na cestě jdoucí do vaší budoucnosti – událost, ztrátu, čas zkoušek – něco, co by vám mohlo způsobit bolest nebo starost a Já se k vám přibližuji, abych vás ochránil a utěšil.

Čímkoli procházíte, Já jsem s vámi.

Ježíš


Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Ž 145, 18-20
18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
19: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.
zpět