1140. Poselství Ježíše ze dne 17. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous: (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JSEM TU PRO VÁS


Když jdeme spolu, vězte, že Já se vždy dívám dopředu, abych viděl, co budete potřebovat v příští etapě naší cesty.

Jsem tu vždy pro vás, vždy připravuji, co a koho budete potřebovat.

Můžete Mi ponechat své starosti v plné důvěře.

Ježíš


Mt 28, 20: A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi
po všecky dny až do skonání tohoto věku.

Ž 145, 18-20
18: Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.
19: Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je.
20: Všechny, kdo ho milují, Hospodin ochraňuje, ale všechny svévolníky vyhlazuje.

1Petr 5, 7: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží.
zpět