1145. Poselství Boha Otce ze dne 23. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KDYŽ SE MI MŮŽETE SVĚŘIT NAVŽDY


Nastavte své srdce, abyste každým dnem šli blíž ke Mně. Musíte být ochotní dát vše do mých rukou – vaše zajištění, vaše zdraví a bezpečí vašich milovaných a pocit pohody, stejně jako svou spásu.

Když se Mi můžete svěřit navždy, nemůžete Mi také svěřit péči o vaše potřeby v této nynější hodině?

Bůh Otec


Př3, 5-7
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Fil 4, 19: Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.

zpět