1149. Poselství Ježíše ze dne 19. prosince 2019.

Nástroj: Mária Magdolna (Maďarsko).


NEŠTĚSTÍ ČLOVĚKA


Když cestuji, nebo se procházím po ulici, často pozoruji lidi. Myslím si, že pohled, oblečení a chování lidí mnohokrát ukáže, jaký je jejich život a zda mohou sebe nazvat šťastnými v tomto světě. Když jsem je sledovala, objevil se u mne Pán Ježíš a řekl mi toto:

Má dcero, lidé jsou většinou nešťastní, neboť Mě vyloučili ze svých životů navzdory tomu, že často klepu na dveře jejich srdce. Hlavní příčinou jejich neštěstí netkví v jejich každodenních těžkostech (tělesné, duševní, duchovní, materiální starosti). Ve skutečnosti sténají pod břemenem svého hříchu, proto je nevidíš svobodné. Protože u Mne neprosí o vysvobození, jejich hřích je strhává do ještě hlubšího neštěstí.

Jen u Mne může člověk získat skutečné duševní a tělesné vysvobození, neboť Pravda je vysvobodí. Já jsem Cesta, Pravda a Život. Kamkoli jdete a hledáte vysvobození, tam na vás čeká zajetí a otroctví. Jedině u Mne se můžete uzdravit. Duše může najít pokoj jen u svého Stvořitele.

Konec poselství
Z maďarštiny do slovenštiny přeložil bratr Zoltán.

zpět