1154. Poselství Boha Otce ze dne 30. dubna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VĚŘTE MI


I když nejste tam, kde jste si mysleli, že máte v této chvíli být, jste tam, kde jsem rozhodl, abyste byli. Nebojujte proti tomuto umístění, ale uvolněte se ve Mně.

Věřte Mi, že se o vás starám. Podívejte se do mého Slova a přimějte své srdce, aby Mě vyhledalo kvůli všemu, co si přejete.

Bůh Otec


Př 3, 3-5
5: Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
6: Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.
7: Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

zpět