1156. Poselství Boha Otce ze dne 1. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ODVRAŤTE ZRAK


Mé děti, přestaňte se dívat na vlny.

Udržíte-li svůj zrak na Mně, vaše životní situace vás nezdolají. Budete-li se horlivě věnovat tomu, abyste Mě poznaly – opravdu poznaly, pochopíte, že se o vás postarám.

Odvraťte svůj zrak od světa. Nemyslete na to, co nemůžete udělat, ale na to, co mohu udělat Já. Se Mnou není nic nemožné.

Bůh Otec


Iz 26, 3-4
3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.
4: Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.
zpět