1160. Poselství Ježíše ze dne 9. prosince 2003.

Nástroj: Jennifer (USA).


VIZE VAROVÁNÍ


Mé dítě, zakoušíš vizi Varování, které má přijít.

Obloha je temná a zdá se mi, že je noc, ale mé srdce mi říká, že je odpoledne. Vidím, jak se nebe otevírá a mohu slyšet dlouhé a mocné údery hromu. Když pozvednu oči, vidím Ježíše, jak krvácí na kříži a lidi, jak padají na kolena.

Ježíš mi pak říká:

Uvidí svoji duši, jak ji vidím Já.

Mohu velmi jasně vidět rány na [těle] Ježíše, a On pak říká:

Uvidí každé zranění, které přidali na mé Nejsvětější Srdce.

Nalevo vidím svatou Matku jak pláče a pak mi Ježíš znovu říká:

Připravte se, připravte se teď, neboť hodina se rychle blíží. Mé dítě, modli se za mnohé duše, které zahynou kvůli svým hříšným a sobeckým cestám.

Když pozvedávám oči, vidím kapky krve z těla Ježíše, jak dopadají na zem. Vidím milióny lidí všech národů země. Mnozí z nich se zdají zmatení, když se dívají směrem k obloze.

Ježíš říká:

Hledají světlo, protože nemá být taková tma, je to však temnota hříchu, která pokrývá zemi a jediné světlo je to, z kterého přicházím, neboť lidstvo nechápe probuzení, které jim právě uděluji. Bude to ta největší očista od počátku stvoření.

Vidím, jak lidé pláčou a jiní v hrůze křičí, když vidí Ježíše, jak krvácí na kříži. Ježíš říká:

Není to pohled na moje zranění, který způsobuje jejich utrpení, ale hlubiny jejich duše, která poznává, že je přivedly tam, kde nyní jsou. Není to pohled na mé krvácející rány, který způsobuje jejich bolest, ale vědomí, že je to jejich odmítnutí Mne, které způsobuje krvácení mých zranění.

Mé dítě, tak mnoho jich zahyne, neboť jejich duše se příliš vzdálily ode Mne, přesto jsem to Já, Ježíš, který jim ukážu hloubku mého milosrdenství.

Mé dítě, vidíš, že se země otřásla, když se tato očisťující hodina osvícení blíží, a zuřivost lva obchází uprostřed mého lidu. Pokušení se bude znásobovat, neboť on hledá co nejvíce obětí. Bude to největší duchovní bitva, jakou kdy člověk snášel. Mé dítě, řekni mým lidem, že je dnes prosím, aby dbali mých slov, protože na východě vyvstávají znamení. Řekni mým lidem, že nadešla hodina, neboť Já jsem Ježíš a všechno bude vykonáno podle mé vůle.

Když pozvedám oči, stále vidím Ježíše krvácejícího na kříži. Stále vidím Blahoslavenou Matku, jak pláče po levé straně. Kříž je na nebi zářivě bílý a osvětlený, vypadá, jako by byl zavěšen. Obloha se otvírá a já vidím živé světlo, jak dopadá na kříž a v tomto světle vidím vzkříšeného Ježíše, jak se objevil v bílém, dívající se k nebi a pozvedávající své ruce. Pak se dívá k zemi a dělá znamení kříže a žehná svému lidu.


Konec poselství.

zpět