1163. Poselství Ježíše ze dne 12. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


KŮŇ VÁLKY


Temná noc duše se blíží k mému lidu v Americe. Nastane noc, jež se bude zdát stejná jako všechny ostatní, ale ráno začne nový den – den zkázy. Neboť se brzy objeví kůň války.

Tato válka se rozšíří a zachvátí svět. Velké národy se spojí v boji.

Vyzývám všechny národy, ať se připraví na to, co přichází. V jediné noci bude mnoho smrti a zkázy. V této noci odejde mnoho duší do věčné temnoty. To není má vůle – chci, abyste činili pokání a aby všechny duše byly spaseny.

Mé děti, nebuďte neochotné se kát, když jste proti Mně hřešily, neboť Já vždy odpouštím, činíte-li pokání.

Ježíš


Zj 6, 4: A vyjel druhý kůň, ohnivý, a jeho jezdec obdržel moc odejmout zemi pokoj, aby se všichni navzájem vraždili; byl mu dán veliký meč.

1Jan 1, 5-10
5: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
6: Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.
7: Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
8: Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
9: Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
10: Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
zpět