ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE
13. KVĚTNA 2020

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


regina

Já (..........) se odevzdávám, Matko, do tvé ochrany a tvému vedení. Nechci jít sám uprostřed bouře tohoto světa.

Stojím před tebou, Matko Boží lásky, s prázdnýma rukama, ale se srdcem plným lásky a naděje ve tvou přímluvu.

Prosím tě, abys mě naučila milovat Nejsvětější Trojici tvou, tobě vlastní láskou, abych nebyl lhostejný k jejímu volání, nebo lhostejný k lidstvu.

Vezmi si mou mysl, myšlenky, mé vědomí i podvědomí, mé srdce, mé touhy, má očekávání a sjednoť mé bytí s Trojjedinou vůlí, jak jsi to udělala, aby Slovo tvého Syna nepadlo na vyprahlou půdu.

Matko, sjednocená s církví, Mystickým Tělem Krista: krvácejícím a opovrhovaným v tomto čase temnoty, pozvedám k tobě svůj prosebný hlas, aby rozkol mezi lidmi a národy byl ukončen tvou mateřskou láskou.

DNES SLAVNOSTNĚ ZASVĚCUJI TOBĚ, NEJSVĚTĚJŠÍ MATKO, CELÝ MŮJ ŽIVOT, OD MÉHO NAROZENÍ. ZE SVÉ SVOBODNÉ VŮLE ODMÍTÁM ĎÁBLA A JEHO INTRIKY A ZCELA ODEVZDÁVÁM SEBE TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI. OD TOHOTO OKAMŽIKU MĚ VEZMI ZA RUKU A V HODINĚ MÉ SMRTI MĚ PŘIVEĎ PŘED TVÉHO BOŽÍHO SYNA.

Dovol, Matko dobroty, aby toto mé zasvěcení bylo neseno rukama andělů do každého srdce, aby se mohlo nekonečně opakovat v každé lidské bytosti.

Amen.

zpět