1167. Poselství Boha Otce ze dne 15. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OČISTĚTE SE OD IDOLŮ


Odstraňte idoly z vašich srdcí, mé děti. Vyčistěte své srdce nyní, protože Já jsem jediný Bůh, Jemuž sloužíte.

V přicházejících časech se mnozí vzdají svých věčných duší a dostanou značku šelmy, jak bylo předpověděno v mém svatém Slovu. Mnozí obdrží značku, aby mohli živit své modly. Modly manželů, manželek, dětí a vnuků. Stále je milujete víc než Mne?

Tyto časy přijdou a oni budou plakat a prosit vás o jídlo. Jak si vyberete?

Očistěte své srdce od všech model, mé děti, dokud je ještě čas, neboť pak už nebudete mít žádný čas promyslet vaše rozhodnutí, jako je tomu teď. Já budu první ve vašem srdci. Když nebudu první Já, kdo je pak ve skutečnosti váš Bůh?

Bůh Otec


1Pa 16, 25-27 25: neboť Hospodin je veliký, nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy.
26: Všechna božstva národů jsou bůžci, ale Hospodin učinil nebe.
27: Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a potěšení na svatém místě jeho.

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,
17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.
18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
zpět