1175. Poselství Ježíše ze dne 14. července 2011.

Nástroj: Maria (Francie).


VŽDY MI DŮVĚŘUJ


Já nejsem nevděčný Bůh, ale Bůh dobrý a spravedlivý. Ty, můj věrný lide, jsi radostí mého ubohého srdce, tolik zraněného tímto krutým světem. Já vás odměním za vaši velkou věrnost, a navzdory vašim současným potížím, budete v bezpečí během velkého chaosu na zemi.

Nechám vám ochutnat moji velkou Lásku, kterou k vám chovám, budete se Mnou tak šťastní, že tak velké štěstí, které vás čeká, si vůbec nemůžete představit. Miluji vás a tolik se těším, až vás budu hýčkat.

Miluji všechna má stvoření a to je důvod, proč na svět přichází Velká očista, aby se Mi svět vrátil zpátky. Zlo ze země zmizí a přívrženci Satana půjdou do pekla navěky.

Má dcero, neměj strach, víš přece, že to všechno přijde. Já ti říkám vždy pravdu, abys věděla, co přichází. Vždy Mi důvěřuj, Já tě ochráním, mé dítě, stejně tak jako ty, kteří k tobě patří.

Tento čas teď přichází a člověk stále nic nepochopil. Bude to utrpení a pláč, který lidi probudí a nechá je znovu přijít k jejich jedinému Bohu.

To všechno přichází, buď připravená má dcero, buď připravená.

Miluji tě nekonečně.

Ježíš, Král Lásky. Amen!

zpět