1180. Poselství Boha Otce ze dne 29. května 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SLEDUJTE MNE


Mé děti, žijete v znepokojivých časech a brzy uvidíte válku na všech stranách, až začne poslední válka. Nebojte se.

Připoutejte své srdce ke Mně a svůj zrak upírejte na Mne. Nedívejte se na strašné podívané, které přicházejí. Nedívejte se na situace, které vám nahánějí strach. Dívejte se na Mne.

Já jsem stále stejný. Miluji vás trvalou láskou, která nikdy neváhá. Budete-li se dívat jen na Mne, nebudete mít strach. Nedovolte své mysli zabývat se děsivými myšlenkami. Myslete na mé Slovo.

Jestli zaměříte svou mysl na Mne, budete v pokoji, dokonce i v nejznepokojivějších časech.

Bůh Otec


Iz 26, 3: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Fil 4, 6-7
6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7: A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

zpět