1183. Poselství Boha Otce ze dne 2. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MÉ OČIŠŤOVÁNÍ


Toto je čas mé očisty. Jste v poslední fázi před tím, než budete povoláni domů. Přeji si, abyste byli připravení. Přeji si, abyste byli připraveni (být povoláni domů). Chci, abyste odložili každý hřích, abyste nepotřebovali těžké očišťování.

Mé děti, buďte si jisty, že očistím ty, kdo zušlechtění mají zapotřebí.

Bůh Otec


Iz 48, 9-11
9: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě.
10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.
11: Kvůli sobě, kvůli sobě samému to dělám. Což smí být mé jméno znesvěceno? Svou slávu nikomu nedám.
zpět