[ 1186

1186. Poselství Ježíše ze dne 5. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JE TO VAŠE ROZHODNUTÍ


Mnoho z mých dětí se ptalo, jak intenzivní bude pro ně konec všech věcí.

Říkám vám nyní, že je to na vás. Jestli se podvolíte mému očišťování, váš čas bude kratší a snazší.

Vy, kdo budete mému očišťování klást odpor, budete na zemi [tak dlouho], až budete očištěni v událostech, které přijdou. Čím déle budete na Zemi, tím silnější se stane očišťování. Není mým přáním, abyste trpěly v těchto událostech, ale přicházející pálivé zkoušky jsou navrženy tak, aby očistily můj lid.

Je to vaše rozhodnutí, mé děti. Vyberte si moudře.

Ježíš


1Petr 4, 12: Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,

1Petr 1, 7: Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to: kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným,

Za 13, 9: Tu třetinu však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.

Lk 21, 36: Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

zpět