1188. Poselství Ježíše ze dne 8. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ŽÁDNÝ ČAS POKOJE


To nebude čas pokoje, protože přichází válka, na níž se bude podílet mnoho národů. Bude hodně hladu a situace se zhorší, až nastane hladomor.

Já očišťuji mé lidi a brzy je povolám domů. Neztrácejte naději, moji lidé – nevaroval jsem vás už předem, že tento čas přichází? Opravdu jste nevěřili?

Já naplním celé mé Slovo.

Ježíš


Mt 24, 6-8
6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.
7:Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.
8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Da 12, 10: Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí.
zpět