[ 1191

1191. Poselství Ježíše ze dne 10. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


FYZICKÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ


Mé děti, rychle se blíží čas, kdy pronásledování, jímž trpíte, se stane jak fyzickým tak i emocionálním. Musíte se připravit snášet strádání až do konce a být lhostejné k fyzické bolesti, protože můj nepřítel udělá všechno možné, aby vás přesvědčil zřeknout se Mne a zapřít Mě.

Už dlouho jste věděly, že tento den přijde a nyní je u vás. Mnoho z toho, co jste vyhlížely, přijde v tomto čase.

Přeji si, abyste šly nebojácně hlásat mé jméno. Jděte s odvahou, mé děti, neboť Já jsem s vámi na každém kroku. Brzy budete chodit tady se Mnou.

Ježíš


Mt 5, 10: Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Jan 5, 18: To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním Otcem, a tak se mu stavěl naroveň.

Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

Mt 24, 13: Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

zpět