[ 1192

1192. Poselství Ježíše ze dne 12. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


OZVĚNY KOLEM SVĚTA


Mé děti, vstoupily jste do času velkého smutku, protože má ruka soudu spočívá na vašem národu Ameriky. Co se brzy stane Americe, bude mít odezvu v celém světě a také všechny národy pocítí její ztrátu.

Nepřátelé Ameriky kují pikle proti ní dokonce i v tomto okamžiku a plánují útok. Vládci, mající jen podlost ve svých srdcích, se spikli, aby uchvátili Bílý dům zevnitř tohoto národa.

Já jim v tom nezabráním, protože to je část mého soudu nad tímto národem.

Když se národ odvrátí ode Mne a dává přednost svým vlastním cestám před mými, dám mu prostor k pokání, ale pak jej odevzdám jeho vlastním prostředkům.

Život, jaký jste znali v Americe, se už nikdy nevrátí k tomu, jaký byl. Změní se nyní a bude se stále měnit, ale ne dobrými způsoby. Já vás provedu skrze vše, co přijde.

Ježíš


Mt 24, 6: Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec.

Mt 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Mt 24,8: Ale to vše bude teprve začátek bolestí.

Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

(V Bibli krále Jakuba je to verš 17).

zpět