[ 1202

1202. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


NÁSILNÉ ČINY A CHAOS


Násilné činy a chaos budou panovat v tom čase, kdy se víc a víc lidí odevzdá anarchii.

Až nedodržování zákona zakoření a lidé se začnou choulit ve strachu, vražda se stane všední věcí. Uvidíte to nejhorší, jak vystoupí z lidí, protože nic jim v tom nezabrání. (Dříve zákon zabraňoval lidem páchat zločiny, ale v tomto čase bezpráví nebude žádné vymáhání zákona).

Vystoupení Zlého už není daleko, mé děti. Jste připravené?

Ježíš


Mt 24, 12-13
12: A protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých.
13:Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

2Tes 2, 3-4
3: Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4: Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží nebo čemu se vzdává božská pocta. 'Dokonce usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.Poznámka překladatele:
Poselství je určeno lidem v USA.

zpět