1205. Poselství Ježíše ze dne 26. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZVRÁCENOST


Mé děti, musíte připravit své srdce a mysl na to, co brzy přijde, neboť mnoho věcí je v bouři, kterou nepřítel naplánoval, abyste o tom netušily. Mnoho úchylek bylo uvolněno do vašeho světa, ale mnohem víc jich přichází – věci, o nichž jste si nikdy nemyslely, že je uvidíte – ohavnosti, nepřirozené činy a věci, které se nikdy neměly stát.

Přichází úroveň zvrácenosti, jakou svět dříve nikdy neviděl. Bude šokovat a znechutí můj pravý lid, zatímco zkažení se budou radovat, že konečně už nejsou žádné hranice pro jejich zvrácenou smyslnost.

Tento vzestup násilí a zvrácenosti postihne dokonce i nejmenší města, protože bude pramenit ze srdce lidí. Když uvidíte, že se tyto věci stanou, nezoufejte, ale nasyťte se mým svatým Slovem. Využívejte více času k modlitbám ke Mně, abych mohl zachránit poslední z duší, aby vešly do mého království. Konec přijde rychleji, než věříte a milióny duší budou zaskočeny nepřipravené.

Ježíš


Př 28, 18: Kdo žije bezúhonně, bude zachráněn, ale falešný obojetník rázem padne.

Ž 11, 5: Hospodin zkoumá spravedlivého i svévolníka; toho, kdo miluje násilí, z té duše nenávidí.

Gal 5, 19-21
19: Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost,
20: modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21: závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
zpět