1206. 27. června 2020: Připomínka poselství Ježíše ze dne 13. června 2015.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DUCH BEZPRÁVÍ


Je jasné, že duch, o kterém Pán mluvil v tomto poselství, je přesně to, co vidíme, když je náš národ trhán na kusy. Řekl nám, co máme dělat a jaké budou následky, když to neuděláme.


Sobota, 13. června 2015.

ANARCHIE


Toto ráno jsem se Pána vyptávala na všechny útoky na policii, které se nedávno objevily ve zprávách, protože v mém duchu jsem byla hrozně zneklidněná způsobem, jakým bylo v médiích popsáno mnoho z těchto událostí, a věřím, že jsme v tom vedeni do strašného směru. Pokud jde o to, pociťuji z toho hrozný děs. Nakonec Pán začal mluvit a toto poselství je to, co mi řekl. Prosím, modlete se – válka, to všechno – je to velmi, velmi vážné. Bude panovat naprostý chaos, jestli tento odporný špinavý duch uspěje a Bůh nám říká, abychom s ním bojovali. Nemylte se, pokud si myslíte, že budete vyňati z tohoto chaosu – nebudete, a ti, které milujete, také nebudou. Nikdo z nás.

Moji lidé, ve vaší zemi byl uvolněn duch anarchie. Proto jste svědky tolika násilných činů a lhostejnosti k vašim úřadům.

Tento duch se pokouší vzepřít a agresivně podkopat jakoukoli zavedenou autoritu prudkými střety a znevážením hanlivými útoky. Jeho cílem je nahradit zákon, který vám nyní vládne.

Jestli mu dovolíte, aby uspěl, velká anarchie bude panovat ve vaší zemi a vy a vaše děti nebudete v bezpečí před jejím vlivem.

Vyzývám nyní můj lid vést s cílevědomostí válku proti tomuto duchu. Vyžeňte ho z vašeho okolí – braňte, co je správné a buďte proti tomu, co je falešné mezi vámi – buďte solí, jíž jsem vás ustanovil. Neseďte s rukama v klíně, když tato zlá síla vás napadne.

Ti, kdo jsou k tomu lhostejní, sklidí velký zármutek pro jejich nedostatek poslušnosti.

Modlete se a bojujte, moji lidé! Jste mou silnou armádou – a jednejte podle toho!

Domluvil jsem.

Ježíš


Mt 24, 12: A protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnohých láska.

Mt 13, 40-42
40: Tak jako se tedy sbírá plevel a pálí ohněm, tak bude i při skonání věku.
41: Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého,
kdo se dopouští nepravosti,
42: a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů.

Ef 6, 14-16
14: Stůjte tedy‚ opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti,
15: obuti k pohotové službě evangeliu pokoje
16: a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého.
zpět