1212. Poselství Ježíše ze dne 2. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


DŮLEŽITĚJŠÍ


Moji lidé tak často přicházejí ke Mně, aby dostali pomoc a pokoj – přicházíte ke Mně pro tak mnoho věcí. Já jsem vždy ochotný pomáhat mým dětem, ale děti, kde je vaše úcta ke Mně? Proč Mi předkládáte vaše žádosti a pak spěcháte pryč do svého dne? Nevíte, že jsem zde dlouho čekal na vás, až si na Mne uděláte čas? Nevíte, jak vroucně toužím po čase s vámi?

Pokaždé, když spěcháte pryč, necháváte si ujít tolik požehnání. Toužíte poznat, co k vám přichází, přesto spěcháte do svého dne. Toužíte, abych vám požehnal, ale nečekáte, abych vám řekl, jak vám mohu žehnat tímto způsobem.

Žijete v době, kdy si přeji, abyste se těšily z velkých požehnání v čase, který zbývá. Také toužím, abyste čekaly v mé přítomnosti a žehnaly Mi svým hlasem, svým zbožňováním, svým velebením.

Co je to, co nacházíte ve vašem dni důležitější, než jsem Já?

Ježíš


Mt 6, 33: Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

Mt 22, 37: On mu řekl: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."

Ž 5, 3: Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!

1Sam 1, 19: Za časného jitra se poklonili před Hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do Rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a Hospodin se na ni rozpomenul.
zpět