1224. Poselství Ježíše ze dne 13. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MOJE ODŠKODNĚNÍ

Nastala chvíle mé nápravy. Vše, co vám bylo vzato, musí být splaceno.

Poznámka: Zaslechla jsem tvrdost v jeho hlase a silně jsem cítila, že bude jednat velmi přísně s těmi, kdo jeho dětem něco odcizili, když je odmítnou odškodnit a měla jsem pocit, že On jim věci odebere. To nutně neznamená, že vaše odškodnění přijde od těch, kdo vám něco vzali, ale ti se musí s konečnou platností těch věcí vzdát, neboť nečinili, co je správné, a On sám se rozhodne, jak budete odškodněni.

Všem, kteří ke Mně křičeli: slyšel jsem váš křik. Vy, kdo jste byli okradeni, vy, kdo jste byli vyhnáni ze své půdy, vy, kteří jste trpěli rukama jiných, určil jsem pro vás vaše odškodnění, a nyní je čas.

Začněte Mi teď za to děkovat.

Ježíš


Gal 6, 7: Nemylte se, s Bohem nejsou žerty! Kdo co zasel, to taky sklidí.
zpět