1231. 19. července 2020. Připomínka poselství Ježíše ze dne 9. února 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ZPŮSOBÍM, ŽE SI VYBERETE


9. února 2012

Promíchám národy


Já podnítím národy k boji proti národům a lidi, aby válčili mezi sebou. Roznítím domácnosti, kde zůstává nevěra. Způsobím, že moji lidé si vyberou Mne, nebo si vyberou svět, pro nárůst konfliktů mezi nimi.

Moji lidé byli nedbalí ve svých volbách Mi sloužit, dávali přednost pohodlí a jednotvárnosti před horlivostí pro můj dům, a tak Já je vyburcuji z klidu.

Učiním opatření, moji lidé, abyste si vybrali Mne způsobem, který si zvolíte v tom, co má brzy přijít, jinak budete pro Mne navždy ztraceni.

Národ povstane proti národu a skupiny národů proti národu a Já vás přiměji, abyste si zvolili.

To, co uvidíte, vyvolá ve vašich srdcích strach, a přesto byste měli mít strach jen ze Mne a z mé mocné ruky soudu. Vyberte si Mne a mé cesty a budete žít.

Když rozvrat kolem vás vzroste, musíte si zvolit Mne. Když přijde pronásledování, musíte dát přednost Mně a mým cestám, před vašimi vlastními cestami. Na úzké cestě není prostor ke kompromisu. Ti, kdo Mě neznají, nepřežijí to, co už tak dlouhou dobu přichází, neboť nebude žádný pozemský prostředek, jak jim pomoci.

Mnozí uvidí věci, které před tím nikdy neviděli a budou mít strach, neboť to je čas jako žádný, který přišel dříve. Vpravdě vám říkám, že velký strach vyvstane v lidských srdcích v tom, co má přijít, neboť metody a [logické] základy, které se daly předtím použít, je zklamou.

Až chaos na zemi vzroste, pronásledování vyvstane jako nikdy dřív. Lid povstane proti mému lidu, aby na něm spáchal křivdu. Moji lidé budou křičet ke Mně a Já je okamžitě zachráním.

Zvažte své cesty, moji lidé. Zvažte dobře volby, které jste učinili a učiníte, neboť to přijde k vám rychle. Ti, kdo nejsou vrostlí do Mne a nemají základy ve Mně, budou odváti událostmi na zemi, ale moji lidé budou stát neochvějně.

Zvažte své cesty a zvolte si moudře, neboť žijete v čase jako v žádném jiném, a tyto volby nemůžete vzít zpět. Mnozí zahynou náhle v přicházejících událostech a nebude jim pomoci. Ti, kdo nejsou se Mnou, jsou proti Mně.

Nacházejte se ve Mně. Buďte na mých cestách. Nemějte strach, jen věřte.

Ježíš


Mt, 24, 7: Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.

Lk 21, 26: Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí.

Jan 15, 18: Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.

2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.
zpět