1234. Poselství Ježíše ze dne 22. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘÍLEŽITOSTI VIDĚT PRAVDU


Dám vám příležitost vidět pravdu o tom, kdo je ve vašem světě na vaší straně, a kdo není. Je životně důležité, aby moji lidé nevěřili nedůvěryhodným, protože v tomto čase se vše mění. Rychle spějete ke konci všech věcí.

Zůstaňte klidní, když vám odhalím ty, o nichž jste si jen mysleli, že jsou při vás. Jak světlo a temnota vzrůstají, hranice mezi nimi se stává zřetelnou a trhlina se objeví.

Vy máte být na straně spravedlivých (poctivých a čestných), abych vás mohl ochránit. Nebude snadné být svědkem tohoto rozdělení, protože pravda někdy přináší zármutek.

Ježíš


Poznámka: Když Pán řekl toto Slovo, viděla jsem vyvstávat případy nesouladu, a stanou se události, které povedou k tomu, že budeme potřebovat pomoc, abychom viděli, kdo pomáhá a kdo ne. Viděla jsem, že se staly události v rodinách a mezi přáteli, které nechaly vyjít najevo skutečné pohnutky lidí, aby je všichni viděli. Pán pojímá tyto události způsobem, že to, co je skryté, může být odhaleno, takže ti, kdo tvrdí, že jsou ochotní a mají zájem, budou ukázáni takovými, jací skutečně jsou. To nebude pěkné vidět a bude velmi bolestné shledat, že lidé, které milujeme a myslíme si, že jsou na naší straně, ve skutečnosti nejsou. Opravdu žijeme v čase, kdy nepřátelé člověka budou ti, z jeho vlastní domácnosti.


Jan 8, 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.

Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Mt 1, 36: A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
zpět