1237

1237. Poselství Ježíše ze dne 24. června 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SKRÝVANÁ SRDCE


Mnozí před vámi ukryli své srdce za lichotky a falešné úsměvy, ale Já vidím srdce všech lidí. Zoufalý čas se blíží, navržený tak, aby všechny lidi přivedl k pokání. V tom čase uvidíte mnoho zvrácených srdcí, která, až opustí veškerou přetvářku, se budou chovat hanebně – jako zvířata.

Musíte se nacházet ve Mně, neboť Já jsem velmi dobře schopen vás ochránit.

Mé děti, váš svět se řítí ke konci a mnoho zla a ohavností se v něm rozbují, ale vy budete brzy tady se Mnou.

Nemějte strach. Důvěřujte Mi, Já jsem stále s vámi.

Ježíš


Ž 5, 9: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.

Ž 12, 2: Hospodine, pomoz! Se zbožným je konec, berou za své věrní mezi lidmi.

Jr 17, 9: Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?

2Tim 3, 1: Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy.

Mt 10, 21: Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
zpět