1238. 25. července 2020. Připomínka poselství Boha Otce ze dne 10. května 2012.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ACH, AMERIKO10. května 2012
Ameriko, Ameriko


Ach, Ameriko, Ameriko, proč bojuješ za to, co je špatné a opouštíš ty, kdo říkají, co je správné? Proto budeš ponechána zdevastovaná v den tvého soudu.

Tvrdíš, že víš, co je správné, přesto činíš, co je špatné v temnotách svých komnat. V tvém srdci je jen černota a žádné milosrdenství ti nebude projeveno v ten den.

Já přivedu jiného, velkého a mocného, aby tě roztrhal na kusy. Rozdrtím tě pod jeho nohama a pošlapu tvou krásu, a ty už víc nebudeš.

Odmítla jsi projevit milosrdenství, a tak ti bude milosrdenství odmítnuto v čase tvého zničení.

Běda vám, kdo zlo nazýváte dobrem a dobro zlem, a těm, kdo hledají svou vlastní slávu za cenu hlav jiných. A tak tvá vlastní hlava bude mít cenu mezi národy a budeš uštvána a zničena.

Připravte se, moji lidé, neboť konec Ameriky je na obzoru. Má mnoho nepřátel, kteří tajně chtějí způsobit její pád, a bude to učiněno, neboť Pán Zástupů tak promluvil.

Bůh Otec


Iz 5, 20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!

Jr 13, 10: Tento zlý lid, který se vzpírá slyšet má slova a žije si podle svého zarputilého srdce, chodí za jinými bohy, slouží jim a klaní se jim, bude jako tento pás, který se k ničemu nehodí.

Mt 5, 7: Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
zpět