1241. Poselství Ježíše ze dne 28. července 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MNOHO LIDÍ PROTI VÁM


Mé děti, vstoupily jste do času velké tvrdosti proti mému lidu. Nepřítel v tomto čase přivádí mnoho lidí proti vám a brzy budou uvolněni a vy budete trpět silným pronásledováním.

V tomto pronásledování vám nepřítel vezme vše, co je schopen vzít. Nemějte strach, neboť Já vám to vyrovnám. Odmítněte se vzdát své víry ve Mne, neboť když vás udolá, budete pokoušeni to učinit.

V tomto pronásledování použije nepřítel ve vašem okolí ty, kdo jsou proti vám a někteří se pokusí udělat vám velkou škodu.

Nebojte se, neboť Já jsem vždy s vámi. Cokoli ztratíte, vám nahradím a budete velmi odměněni za toto pronásledování.

Buďte silní a odmítněte Mě zapřít, neboť učiníte-li to, velké odměny jsou na dosah ruky.

Ježíš


2Tim 3, 12: A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování.

Jan 15, 18: Jestliže svět vás nenávidí, uvažte, že mne měl v nenávisti dříve než vás.

1Petr 4, 12-14
12: Milovaní, vůbec se tomu nedivte, když musíte procházet očistnou výhní. To přece není nic neobvyklého.
13: Spíše se z toho radujte, že se tím stáváte účastni utrpení Kristových, abyste také mohli radostně jásat, až se slavně ukáže.
14: Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť Duch slávy, to je Duch Boží, spočívá na vás.

Mt 5, 10: Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.

Lk 6, 22: Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka.

2Kor 4, 8-12
8: Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradní, ale nejsme v koncích;
9: jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.
10: Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.
11: Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život.
12 : A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život.
zpět