1244. Poselství Ježíše ze dne 30. července 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).

Jezis


HLEDÁTE-LI MĚ POMOCÍ LIDSKÉ LOGIKY, NENAJDETE MĚ


Moji milovaní:

Držím vás uvnitř mého Nejsvětějšího Srdce.

Jako lidé, kteří usilují zůstat na mé cestě, buďte si vědomi, že "MÉ KRÁLOVSTVÍ NENÍ Z TOHOTO SVĚTA" [Jan 18, 35].

Hledáte-li Mě pomocí lidské logiky, nenajdete Mě a budete zmatení, Já se ukážu v tom, co je pro lidstvo nepochopitelné. Přišel jsem proměnit duše, hledat to, čím svět pohrdá, získat drahokam a přinést jej, aby byl světlem pro své bratry. Mé děti, jestli Mě hledáte v povrchních věcech, které vidíte svýma lidskýma očima, nenajdete Mě. Nacházím se v úkrytu duše jednoduchého a pokorného srdcem, nikoli u těch, kdo říkají, že vlastní absolutní pravdu.

Probuďte se!
Události, které se blíží, se pokusí vás zmást.
Co se stane s mými dětmi, které se nechají unést zmatkem?

Vyzývám vás, abyste byli pevní, přesvědčení a obrácení, abyste neváhali v tom čase, kdy Zlý bude šeptat do uší mých věrných, aby se odchýlili od mé cesty a přivedl je jednat mimo První přikázání a rozbít zbytek Desatera.

Nezeslábněte ve své víře, udržujte vnitřní pokoj, aniž byste hodili první kámen, ale zůstaňte pevní v pohledu do svého nitra, do osobního, kde jsem Já.

Pokusí se vás zneklidňovat. Chrámy jsou zavřené, lavice prázdné a samota v mých chrámech předvídá budoucnost:

ZRUŠENÍ EUCHARISTICKÉHO TAJEMSTVÍ.

Vyzval jsem vás, abyste věnovali pozornost postupu komunismu, který nespí, ale postupuje společně s těmi, kdo v tomto čase řídí zotročení lidstva, v hledání světa v chaosu, ve stínu hladomoru.

Modlete se, mé děti, modlete se, z mé církve přijde zmatení mého lidu, musíte zůstat věrní učení mé pravé církve.

Modlete se, mé děti, modlete se, stín smrti dosáhl nitra mé církve.

Modlete se, mé děti, země se bude třást s velkou, mohutnou silou.

Má Matka jako Učitelka mých dětí, vás stále vyzývala "MILUJTE MĚ V DUCHU A PRAVDĚ". Já zůstávám přítomný v každém, v těch, kdo pracují pro mé království, v těch, kdo jsou Mi příjemní.

Nebojte se ničeho, jakkoli silná může chvíle být, pošlu mé andělské legie, aby ochránily ty, kdo patří Mně, a udržet pokoj.

Modlete se k mé Matce svatý růženec, modlete se k svatému archandělu Michaelovi.

Přijímejte Mě zcela v pokoji a s čistým srdcem.

NEMĚJTE STRACH!
ŽEHNÁM VÁM.

Váš Ježíš
zpět