1250. Poselství Ježíše ze dne 3. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VÍCE TEMNOTY


Mé děti, někteří lidé, o nichž jste si mysleli, že jsou moji, ukryli daleko víc temnoty do svých srdcí, než jste věřily. Nyní, jak temnota v lidských srdcích stále roste, stává se zřejmou – už ji nemohou skrývat.

Se zvětšováním Světla a temnoty jsem vytyčil hranici mezi ovcemi a kozly, mezi temnotou a Světlem. Každý den vám nechám vybrat, komu budete sloužit. Budete sloužit Světlu a být moji? Nebo budete sloužit temnotě a patřit mému nepříteli?

Řekl jsem vám, až Světlo a temnota budou na vzestupu, že se ukáže, kdo stojí na čí straně. Postaral jsem se o to, že to vychází najevo, i když pro můj lid je znepokojující to vidět.

Mé děti, ačkoli něco z toho, co jsem odhalil, vás překvapí, prokazuji vám přesto milosrdenství, abyste mohly vědět, kdo stojí na vaší straně a kdo ne, neboť ti, kdo jdou v temnotě, jsou podvodníci, a chtějí, co máte vy.

Ježíš


Jan 3, 19: Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Jan 8, 12: Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

Jan 12, 35: Ježíš jim řekl: "Ještě jen na malou chvíli je světlo mezi vámi. Dokud máte světlo, neustávejte v cestě, aby vás nepřekvapila tma; kdo chodí ve tmě, neví, kam jde."
zpět