1260. Poselství Ježíše ze dne 12. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TROJNÁSOBNÁ BOUŘE


Mé děti, trojnásobná bouře je u vás. Musíte rychle učinit vaše poslední přípravy, pak pomoci ostatním, o kterých víte, že jsou v nouzi. Když pomáháte druhým, zaséváte semena pro své vlastní potřeby, které uspokojíte, až se situace zhorší.

Řekl jsem vám, že udeřím na ekonomiku Ameriky, a to také udělám. Zanedlouho od této chvíle zažijete bezpříkladné ekonomické zhroucení, kdy Já si vezmu velký díl bohatství od velmi majetných, kteří Mi odmítli sloužit. Od těch, kdo se odmítli kát, kdo se Mi vysmívali.

Smrtící nákaza již pronikla do vašich zemí, a další přijde. Nyní jste viděli, co taková nákaza přináší. (Viděla jsem, že mluví o chaosu a o přístupu "každý jen sám pro sebe").

Připravte se, mé děti, a vězte, že Já jsem s vámi ve všem, čemu budete čelit, a že brzy budete tady se Mnou.

Ježíš


Zj 6, 5-6
5: Když rozlomil třetí pečeť, uslyšel jsem volat třetí bytost: "Pojď!" Podívám se – a hle, kůň černý; ten, který na něm seděl, držel v ruce váhy.
6: A uslyšel jsem, jak z místa těch čtyř bytostí volá nějaký hlas: "Mírka pšenice za denár, tři mírky ječmene za denár. Avšak oleji a vínu neškoď."

Mt 6, 20: Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.

Mt 6, 24-26:
24: Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
25: Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?
26: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?
zpět