1266. Poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JDĚTE V PRAVDĚ


Nepřítel bere podvodem mnoho mých lidí do zajetí. Své zajetí ještě nemohou vidět takové, jaké je, v přicházejícím čase.

Oklamal je, aby si mysleli, že mají více času, než mají. Moji lidé chtějí uniknout tomu, co přichází, proto je pro ně snadnější přijmout podvod než Pravdu.

Mé děti, zbývá málo času, abyste se přizpůsobily tomu, co přichází. Stane se to, ať to přijmete nebo ne, neboť je to má vůle. Pro můj brzký návrat se všechno musí naplnit.

Jestli budete trávit čas modlitbou ke Mně a ne lehkovážným rozptýlením, nadcházející změny budou pro vás snazší. Je to má Pravda, která vás ochrání před podvodem.

Nechci, aby mé děti žily ve strachu. Nechci, abyste žily v sebezapírání, ale šly v Pravdě.

Jděte v Pravdě mého Slova a vše bude v pořádku. Jsem s vámi ve všem, co přichází.

Ježíš


Ž 25, 5: Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása,

Ž 31, 5: Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.

Jan 8, 32: Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
zpět