1276. Poselství Ježíše ze dne 25. srpna 2020.

Nástroj: Luz de Maria (Argentina).


Jezis

VYZÝVÁM VÁS K OBRÁCENÍ, K DUCHOVNÍ ZMĚNĚMoji milovaní lidé:

Stále se dívám na vás a nenechávám bez povšimnutí jediný čin nebo práci tohoto mého lidu, který miluji.

Lidstvo pokračuje v cestě, aniž by rozpoznalo znamení a signály tohoto času, kdy Trojjediná Láska vytváří novou událost, abyste mohli otevřít oči a ducha a obrátit se, a nedávat průchod lidským výmluvám k tomu, co se děje, kdy každá událost je větší než ta, jež se udála před ní.

Vyzývám vás k obrácení, k duchovní změně, která jediná vás může udržet naživu uprostřed moře rozkladu.

"Kdokoli si přeje být mým služebníkem, ať vezme svůj kříž a následuje mě" [Mt 16, 24].

Mé věrné děti jsou pronásledovány, pomlouvány, nepochopeny, hanobeny, a ti, kdo tímto způsobem jednají s mými dětmi, budou žít ve vědomí, jak se mýlili a sténat v údolí slz, až poznají, jak špatně jednali.

Není pravdy bez kříže, proto se musíte dívat na tento aspekt s vaší schopností rozlišení. Moje opravdové nástroje jdou po plivancích, snáší facky a závist svých bratrů, urážky na cti a nespravedlnosti od těch, kdo se nazývají jejich bratry [Lk 4, 24].

JEDNAJÍ-LI TAKTO TI, KDO TVRDÍ BÝT MÝMI DĚTMI,
JAK JEDNAJÍ TI, KDO SE ODDALI ĎÁBLU?

Proto je světový mír ohrožen a stále visí na vlásku, odtud pramení důležitost víry v Boží ochranu, do níž se svěřili moji lidé, proto musí zůstat ostražití, pozorní, ve stavu duchovní pohotovosti, aby neupadli do pýchy a jejich modlitby nebyly prázdné.

Musí zůstat pozorní k mým výzvám, naprosto pozorní a věrní mé Lásce, mé Pravdě, mému Zákonu, aby nepřijali novinky v mé církvi, které nejsou mou vůlí, ale lidskou vůlí k odchýlení od mého Slova, a tím k odvrácení mých dětí ode Mne.

Tento čas je největší výzvou člověka svému Pánu a Bohu, je to čas, kdy víra musí růst, a jako kvas se množit pro jeho bratry [Mt 13, 33-35], aby nepadli do chapadel Satana.

Modlete se, mé děti, modlete se před tím, než tolik věcí přijde k lidstvu.

Modlete se, mé děti, modlete se, protože ti, kdo Mnou pohrdají, poraní mé mystické Tělo.

Modlete se, mé děti, modlete se, země se třese s velkou silou, [pobřežní] pás je potřísněn krví.

Modlete se, mé děti, modlete se, obraťte se, obraťte se!

Modlete se v každé době, modlete se srdcem, dávejte lásku, která sídlí v srdci.

Má Matka a Já vás přivítáme s láskou, mé milosrdenství vás očekává. Nebojte se. Zůstanu s vámi.

Žehnám vám.

Váš Ježíš
zpět