1280. Poselství Ježíše ze dne 1. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


BOHATSTVÍ AMERIKY


Mé děti v Americe žily po generace v pohodlí, mezi jinými početnými požehnáními, ale to se nyní pro národ Ameriky změní.

Beru si bohatství Ameriky a dávám je národům, které Mi slouží lépe. Národům, které Mě nezavrhly, které se nesnaží pronásledovat ty, kdo milují mé svaté Slovo.

Jak čas pokročí, podmínky v Americe se stanou zoufalé, mé děti, ale stále ne tak hrozné jako pro ty, kdo Mě hledají, kdo jdou se Mnou, kdo žijí podle mé vůle, a ne podle své vlastní.

Až se podmínky zhorší, uvidíte to nejhorší vyjít z těch, kolem vás. Nemějte strach, neboť vám nemohou ublížit, pokud to nedovolím. Já jsem vaše útočiště, Já jsem váš Živitel, Já jsem váš léčitel. Toužím být vaší největší láskou.

Učiňte Mne navždy prvním ve svém srdci. Dovolte Mi být vaše všechno.

Ježíš


Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Př 14, 34: Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.

Ž 9, 18: Do podsvětí se navrátí svévolníci, všechny pronárody, jež na Boha zapomněly.

Mk 12, 30: Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!

zpět