1281. Poselství Ježíše ze dne 2. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


JEDNO PO DRUHÉM


Mé děti v Americe si zvykly vyrůstat v životě nadbytku. Na rozdíl od jiných národů, Amerika není ve válce. Amerika nemá široce rozšířenou chudobu. Amerika je proniklá privilegiemi, protože jsem jí požehnal. Jsem Bůh požehnání. Všechny dobré věci pocházejí ode Mne.

A všechny dobré věci mohou být Mnou odebrány.

Amerika se ke Mně obrátila zády a snaží se Mne odstranit ze všech míst, kde se nacházím v jejích hranicích. Jednoho po druhém.

Beru si zpět má požehnání Americe. Jedno po druhém.

Odnímám mír Americe. Bubny války uslyšíte od pobřeží k pobřeží. Pak bude běsnit rozsáhlejší válka v mezích jejích břehů. Bude mnoho smrti a utrpení všeho druhu. Současně, kdy Amerika bude bojovat proti svým nepřátelům, bude se v ní vyskytovat mnoho nemocí a epidemií. Odtáhl jsem svou ruku požehnání od tohoto národa a už víc nebude požehnána. Už ji nebudu chránit před jejími nepřáteli. Nenechám ji vzkvétat mezi národy. Nepožehnám ji pokojem. Zlomím její hůl chleba. Zapudila Mne a má požehnání jdou se Mnou.

Buďte klidné, mé drahé děti, protože vás ochraňuji. Dokonce i ve válce můžete být skryté ve Mně. Neboť příliš dlouho lid Ameriky si nevšímal mých požehnání.

Nyní je odnímám. Jedno po druhém.

Ježíš


Jak 1, 17: Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Job 1, 20-22
20: Tu Jób povstal, roztrhl svou řízu a oholil si hlavu. Potom padl k zemi, klaněl se
21: a pravil: "Z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal; jméno Hospodinovo buď požehnáno."

Ez 5, 16: Vystřelím na vás zhoubné šípy hladu, které přinesou zkázu, vystřelím je k vaší zkáze, uvedu na vás hlad a zlámu vám hůl chleba.

2Pa 7, 13-15
13: Uzavřu-li nebesa, takže nebude deště, přikážu-li kobylkám, aby hubily zemi, pošlu-li na svůj lid mor,
14: a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.
15: Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě.
zpět