1288. Poselství Ježíše ze dne 8. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (Argentina).


MŮŽETE BÝT SVOBODNÍ


Mé děti, nepřítel zvýšil své nasazení proti vám. Naplánoval, že vás svede ke starým hříchům a zamotá vás tak, abyste nemohli uniknout včas a zachránit svou duši. On ví, že konec dnů se rychle přibližuje.

Nebuďte nevědomí o jeho plánech, neboť zná každého z vás jménem a jeho úmyslem je zničit vás skrze vaše nevhodné myšlenky, vaše chutě a tělesné touhy. Když podlehnete těmto hříchům, podaří se mu to. Na jeho vynalézavost nestačíte.

Přeji si, abyste přede Mnou padli na tvář a důkladně litovali svých hříchů. Proste o pomoc, kterou potřebujete. Křičte ke Mně a plačte přede Mnou nad svými hříchy.

Přijdete-li ke Mně pro vaši útěchu místo toho, že byste se vrátili k věcem, které vás zničí, můžete být svobodní.

Ježíš


2Thes 1, 7-10
7: a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,
8: aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše.
9: Jejich trestem bude věčná záhuba‚ daleko od Pána a slávy jeho moci,
10: až v onen den přijde, aby byl oslaven svým lidem a veleben těmi, kdo uvěřili; také vy jste uvěřili našemu svědectví.

Mk 9, 43-48
43: Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.
44: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne
45: A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla.
46: kde červ jejich neumírá a oheň nehasne.
47: A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; lépe je pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,
48: kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.
zpět