1289. Poselství Ježíše ze dne 9. září 2020.

Nástroj: Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


LŽIVÁ LICHOCENÍ


Mé děti hledají útěchu na špatných místech a ve špatných vztazích.

Mé děti, nepoznáváte, že lživá lichocení vašeho nepřítele jsou u díla? Cožpak neprohlédnete přetvářku toho, kdo posílá svádějící duchy, které nese? Zapletli jste se do smrtící sítě, z níž jen málokdo unikne.

Proč nedbáte mých varování k vám? Proč setrváváte ve svém hříchu, když víte, že je proti mému svatému Slovu?

Mé děti nevěří, že nastal čas konce, ale brzy uvidí a uvěří, a to bude velmi těžké pro ty, kdo se vrátili ke svým hříchům. A ti, kdo je pokoušeli, budou chyceni do svých vlastních pastí.

Ježíš


2Kor 1, 2-3
2: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
3: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy!

2Petr 3, 9: Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Př 29, 5: Muž, který lichotí bližnímu, rozprostírá síť jeho krokům.

Ž 5, 9: Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí, svou cestu přede mnou učiň přímou.

Ž 12, 3: Když se všechno od základů hroutí, co dokáže spravedlivý?

zpět